Փոստատարը թակում էր 94-ամյա կնոջ տան դուռը, երբ հանկարծ ներսից լացի ձայն լսեց. նա կոտրեց դուռն ու ներս մտավ

Հետաքրքիր

Փոստատարը լսեց 94-ամյա կնոջ լա ցի ձ այնը: Նա կո տրեց դուռը ՝ նրա կյ անքը փր կելու համար: Այս պատմությունը մի փոստատարի մասին է, որն իսկապես նվիրված է իր գործին և այն մարդկանց, ում նա օգ նում է: Նա պատրաստ է անել ավելին, քան պետք է ՝ օգ տակար լինելու համար այն մարդուն, ով դրա կա րիքն ունի:

Ջոշ Դակոտան մի քանի տարի անընդմեջ աշխատում էր որպես փոստատար: Ամեն օր նա այցելում է ավելի քան 160 տեղ, որտեղ փոստ է առաքում: Այս ընթացքում նա մտերմացավ որոշ մարդկանց հետ, որոնց մեջ էր 94-ամյա Ալիսա Պաշկեն:

Նա միշտ նրան հրավիրում էր իր մոտ թեյի, ճաշի և զրուցելու: Ալիսը շատ կա պվեց Ջոշի հետ և նա միտումնավոր սկսեց նամակները տանել անմիջապես նրա տուն։ Ամեն անգամ նա գալիս էր դռան մոտ ՝ դիմավորելու իր ընկերոջը: Ալիսն այդ օրը դուրս չեկավ: Ջոշը հասկացավ, որ ինչ-որ բան այն չէ: Նա գնաց դռան մոտ ՝ լսելու, թե ինչ է կատարվում ներսում: Եվ հանկարծ լսեց օգ նության կա նչ և լա ցի ձա յն:

Այդ ժամանակ տղամարդը կո տրեց դուռը և ա պշեց: Ալիսը պա ռկած էր հատակին: Անցած գիշեր նա վա յր էր ըն կել և չէ ր կարողացել վեր կենալ: Նա 20 ժամ մնացել էր այդ վիճակում: Կինը գիտեր, որ իր միակ հույսը փոստատար Ջոշն էր: Եվ չէր սխալվել: Ջոշի քայլն աննկատ չմնաց:

Նա արժանացավ բարձր պար գևի՝ Գլխավոր փոստատարի մրցանակ Մինտոյի փոստային բաժանմունքում: Բացի այդ, նրա անունը զարդարում է Վաշինգտոնի փոստային բա ժանմ ունքի կենտրոնակայանում գտնվող պատվո պատը: Այդ ժամանակից ի վեր Ալիսային տեղափոխեցին ծե րանոց։ Բայց նրանք շարունակում են տեսնվել, Ջոշն անընդհատ այցելում է կնոջը: Միակ բանը, որ նրան պակասում է, նրանց սր տամ ոտ ու մտերմիկ զրույցներն են։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.