Ես ու ամուսինս եղբորս խնդրանքով դարձանք նրա երեխայի քավորն ու քավորկինը․ հիմա շատ ենք զղջում մեր որոշման համար, բայց․․․

Հետաքրքիր

Ես ու ամուսինս եղբորս խնդրանքով դարձանք նրա երեխայի քավորն ու քավորկինը․ Հիմա շատ ենք զղ ջում մեր որոշման համար, բայց․․Ես ունեմ ավագ եղբայր։ Միշտ շատ մտերիմ ենք եղել, միմյանց պաշտել։ Հետո մեծացանք, եղբայրս տեղա փոխվեց ՌԴ, այն-տեղ բնակություն հաս տատեց։ Մի օր էլ հայտ նեց, որ մի աղջկա հետ է ապրում ու իրենք երեխա են ունենալու։ Միայն փոքրիկի ծնո ւնդից հետո նրանք եկան Հայաստան։ Մեր հար սին շատ ջերմ ընդունեցինք, կարծես հարյուր տարի ճանաչում էինք։ Դե զար միկիս մասին էլ խոսք չկա, բնակա նաբար անհամբեր սպասում էինք, թե երբ ենք նրան տես նելու ու գրկելու։Երբ եղ-բայրս հայտնեց, որ ուզում են կնքել երեխային, մենք շատ ուրաացանք, քանի որ մեր ընտանիքում դա իսկապես կարևոր է։

Արդյունքում ես ու ամուսինս դարձանք քավոր և քավորակին։Երկուսս էլ մեծ պատասխանատվությամբ մոտեցանք մեր նոր կարգա-վի-ճակին։Բոլոր տոներին ծանրոց էի ուղարկում սան իկիս համար․ խաղալիքներ, քաղցրավենիք, գեղ եցիկ հագուստ։ Ու ամեն ան-գամ զանգում էր եղբորս կինը, շնորհակալություն հայտնում, նաև ակնարկում, թե ինչու եմ այդքան վա զվզել խանութներում, փոխա-րենը կարող էի գումարն ուղարկել, ինքը կգներ ամեն ինչ։

Հետո նա սկսեց ուղիղ դ ժգ ոհել․ թե ինչու ես այդքան խաղալիք ուղարկել, ավելի լավ էր վերարկու ուղարկեի։Ես էլ բացատրում էի, որ քավորակին եմ, ուզում եմ նվերներով ուրա խացնել սանիկիս, առա վել ևս, որ հեռու ենք, ու դա հաճախ անելու հնարավորո ւթյուն չունեմ։ Իսկ իրենք ծնողներ են, թող գնեն այն, ինչի կա րիք որ ունի երեխան։ Մեծ հաշվով, ես կարող էի ընդհանրապես չմասնակցել իրենց կյա նքին ու առհասարակ ոչինչ չանել։ Մի օր էլ նա խոսքի մեջ ասաց, որ երեխայի համար հեծանիվ են ուզում գնել, բայց չեն կարողանում գումար հավաքել։

Ես էլ առաջար-կեցի մի անգամ ծա նրոցի փոխարեն գումար ուղարկել, որ ավելացնեն եղածի վրա ու գնեն հեծանիվը։ Արդեն անցել է 3 ամիս, բայց երեխան դեռ չունի հեծանիվ։ Ու հ ամբե րությանս բա ժակը լցվեց այն ժամանակ, երբ սանիկիս մայրն ասաց, որ այսուհետ միշտ գումար ուղարկեմ, թե չէ նվերնե-րիս պատճառով իրենց տանը տեղ ու դադար չկա։ Եղբայրս լռում է, երևի չի ուզում նե ղացնել ոչ ինձ, ոչ կնոջը։ Իսկ ես ինձ այնքան վ իր ավ որված եմ զգում․․ Փոքրիկին անկեղծ սիրո ւմ եմ, բայց ահա ծնող ների պատ ճառով էլ ոչ մի բան չեմ ուզում անել։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.