Այսպիսի երևույթ նկատե՞լ եք ձեզ մոտ.. դե իմացեք, թե դա ինչ է նշանակում

Հետաքրքիր

Մեր մարմինը բազմաթիվ կենսաբանական գործընթացների և համակարգերի բարդ համադրություն է, որոնք ոչ միշտ են հասկանալի։ Եվ պաշտպանական մեխանիզմն էլ դրանցից մեկն է։

Ահա 5 զարմանալի բաներ, որն անում է մեր օր գա նիզմը, սակայն որոնց մասին մենք չգիտենք։

Զկրտոց

Երբ մենք շատ արագ ենք ուտում, կուլ ենք տալիս մեծ կտորներ կամ ուղղակի շատ ենք ուտում, ապա դա գր գ ռում է թափառող ն յարդը, որն անցնում է ստ ամք ոսի մեջով։ Արդյունքում առաջանում է զկրտոցի նո պա։

Հորանջոց

Հիմնականում մենք հորանջում են, որպեսզի հովացնենք ուղ եղը, երբ այն շատ է ծանրաբեռնվում։

Փռշտոց

Սովորաբար մենք փռշտում ենք, երբ շնչուղիների մեջ մեծ քանակությամբ ալե րգիններ, մանր էներ, փոշի և այլ գր գռ իչներ են առաջանում։ Այս միջոցով մեր մարմինն ազատվում է «աղբից»։

Մաշկի կնճիռապատում

Այն որ մատների ծայրերը սկսում են կնճիռապատվել, իրականում շատ կարևոր է։ Մարմինը բախվում է մեծ քանակությամբ խոնավության հետ և հասկանում, որ ամենայն հավանականությամբ շրջապատող միջավայրը սայթաքուն է։ Այդ պատճառով մատների մաշկն ընդունում է այդպիսի տեսք, որպեսզի ավելի հեշտ կառավարվի սայթաքուն մակերեսներին։

Հիշողության մասնակի կորուստ

Սովորաբար սա տեղի է ունենում մեր կյանքի ամենտհաճ պահերին։ Մեր ուղ եղը բառացիորեն փորձում է ջնջել մեր հետ տեղի ունեցած տհաճ երևույթները։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *