Ամուսնուս կասկածում էի դա վաճանության մեջ և որոշեցի պատ ժել նրան․․ Գրպանում գտա պահ պանակների տուփը, թաթախեցի կծու պղպեղի մեջ ու դրեցի տեղը

Հետաքրքիր

Ամուսնուս կասկածում էի դա վաճանության մեջ և որոշեցի պատ ժել նրան․․․Գրպանում գտա պա հպանակների տուփը, թաթախեցի կծու պղպեղի մեջ ու դրեցի տեղը։  Նա ամուսնացել էր սիրով, բայց կասկածում էր, որ ամուսինը դա վաանում է իրեն: Կասկածները արդարացան, երբ նա ինչ-որ բան գտավ … Շատ երկար ժամանակ մտածում էի, թե ինչպես հստակ իմանայի ՝ նա ինձ խա բու՞մ է, թե՞ ոչ: Սիրտս հուշում էր, որ նա ինձ դա վաճանում է։ Ես որոշեցի ստուգել նրա մեքենան, կարծում էի, որ կգտնեմ ինչ որ ապացույց։

Եվ պարզվեց, որ սիրտս ինձ չի խաբում։ Նրա մեքե նայում գտա պահ պ անակների մի տուփ: Տուփն արդեն բաց էր, և ես յուրաքանչյուր պահ պանակի մեջ անցք արեցի և դրանք մեկ ժամ թա թախեցի հաբաներո պղ պեղի հյութի մեջ: Ես նրանց կրկին դրե ցի մեքենայի մեջ, մինչ ամու սինս արթնա ցավ: Նա ասաց, որ պետք է գնա և օգնի իր մայրիկին տան գործերում:

Եվ նա հեռացավ: 3 ժամ անց իմ լավագույն ընկերուհին զան գահարեց ինձ և ասաց, որ նա սե ական հարա բերություն է ունեցել «իր ընկերոջ» հետ,և այժմ նրա ներսում ամեն ինչ այրվում է:Ամուսինս տուն եկավ և սառցե տոպ րակ դրեց գոտկատեղից ներքև՝ ասելով, որ ինքն իրեն ինչ-որ բանով այ րել է:

Չեմ կարծում, որ հարկ կա ասել, որ դրանից հետո նա կորց րեց իր կնոջը, իսկ կինը կորցրեց իր լավագույն ընկերու հուն (եթե  իհարկե նմանին կարելի է ընկերուհի անվանել, այն էլ լավագույն):

Մինչև այսօր նրանցից ոչ ոք չգիտի, որ դա իմ ձեռքի գործն էր և ես չեմ զղջում արածիս համար։ Դե, ի՞նչ կասեք։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *