Աղոթք «Երեք հրեշտակ», կպահպանի ու կպաշտպանի ամեն տհաճությունից

Հետաքրքիր Մտքեր

Աղոթքը ամենահզոր միջոցներից է, որը պահպանում է մարդուն ու ուժ տալիս նրան: Մարդկային հատկություններից ամենանատանելին դա չա րությունն է ու նախ անձը: Դրանք կարող են հիմնովին փոխել ոչ միայն մարու մտքերը, այլ նաև էությունը: Տրվել դրանց կամ ոչ, դա յուրաքանյուրի ընտորւթյունն է, սակայն որքան ցա վալի է, երբ մտերիմ մարդը կամ լավ ծանոթը սկսում են մեր մեջքի ետևում դա վեր նյութել, պատճառելով տ հաճություններ: Եվ առավել ցա վալի է, երբ մարդն իր վրա զգում է այդ ողջ նե գատիվը:

Այդպիսի մարկանց անվանում են էներ գետիկ վամ պիրներ: Նրանք « գո ղանում» են մեր կենսական ուժերը, դատարկելով մեր հոգին: Մեկ անգամ նրանց թողնելով մեր կյանք, մենք դառնում ենք նրանց «գե րին» և մեր կյանքում չգիտես որտեղից սկսում են ի հայտ գալ խնդիրներ:

Այս աղոթքը պահպանում է այդպիսի մարդկանցից և նրանցից եկող տ հաճություններից ու խնդիրներից:

«Փրկիր, Տեր, պահանիր, Տեր: Դու ինձ համար պաշտպան ես ուղարկել երեք Հրեշտակներին, նվիրված պահապաններին, և նրանց հրամայել ես պահպանել Ինձ, որ ոչ ոք չկրողանա ինձ վի րավորել, վն ասել ինձ, Դու ուղարկել ես նրանց, որ պահպանեն իմ երջանկությունը: Լսեք ինձ, Երեք հրեշտակներ, խնդրում եմ, օգնեք Ինձ լուծել խնդիրները:

Ուզում եմ դադարել վախենալ չ ար լեզուներից, չա ր աչքից, չա ր խոսքերից , մարդկային հի վանդություններից, և այն ամենայն չա րից, որ կա աշխարհում:

Խնդրում եմ պահպանեք Ինձ, առավոտից մինչև երեկո, Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու: Ամեն»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *